top of page
Organization.jpg

Organisaatio

​Järjestön säännöt

Yhdistyksen tukea on tukea ja auttaa Ukrainan sodasta kärsimystä, sekä sooda taistelevia Ukrainan kansalaisia Ukrainassa ja Euroopassa. Yhdistys tarjota materiaaliapua Ukrainaan ja muualle Eurooppaan apua tarvitseville, sekä hoito- ja majoituspaikat sodasta kärsiville ihmisille.

Yhdistys tukee pääsääntöisesti sitä materiaalia mitä kulloinkin tarvitaan yhdessä Ukrainassa asuvien ukrainalaisten kanssa, sekä Suomessa toimivien vapaaehtoisten kanssa. Toimitettavaa materiaalia on: ensiapu, vaatteet, henkilösuojaimet, generaattorit, elintarvikkeet, tarvikkeet sairaala, lääkeaineet, taisteluvarusteet, viestintälaitteet, ajoneuvot, ja optiset laitteet. Materiaalitoimitetaan hankittuamme osalta luvat voimassa kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti materiaalin, joka sitä vaatii. Paluukyyissä kuljetetaan pakolaisia Suomeen tai muualle Eurooppaan niin vaatiessa. Yhdistyksellä on valmius majoittaa ja tukea Ukrainan pakolaisia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- Antaa tietopuolista opetusta, neuvontaa ja opastusta

- Kerää lahjoituksin, sekä ostaa materiaalia Ukrainan kriisialueelle jaettavaksi, sekä pakolaisille Eurooppaan

- Järjestää kuljetuksia sin, missä materiaalia tarvitaan, sekä kuljettaa pako turvaan. - Järjestää pakolaisille majoitustiloja ja heitä tukee

- Perehdyttää jäseniään pakolaisten tilapäismajoitusten järjestämiseen

- Osallistuu majoitus, kuljetus, materiaalikustannukset, sekä yhdistyksemmeomiin hallinnolle kuluihin hankkimillaan varoilla. Yhdistys voi ostaa ostopalveluna palveluita käyttää, ei ole vaadittavaa osaamista tai resursseja yhdistyksen sisällä.

- Yhdistys voi osallistua jäsenten yhdistystoimintaan majoitus- ja matkakustannusten maksamiseen yhdistyslain mukaisesti

- Yhdistys voi ottaa työsuhteeseen työntekijöitä. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 5kk jäsenmaksun ensimmäistä laskun eräpäivänä. Yhdistys voi hyväksyä kannattaja jäseniä, ilman vuosikokousta, hallituksen kokouksissa.

- voi harjoittaa kurssia, harjoitus-ja opetusisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa

- voi kilpailuä kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia

- voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia

- voi yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa

- voi neuvoa ja ohjata jäseniään

- voi osallistua julkiseen keskusteluun alaanssa asioissa

- voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa

- voi koota jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää rajoittaa uudelleenalan yhdistyksiin

- voi käyttää yhdistyksen tarkoitukseen käytettävissä matkoja jäsenilleen

- voi osallistua jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin

- voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen käyttöön

- pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, yhdistyksen jäsenet voivat käyttää

- voi tehdä esityksiä ja aloitteita harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi

- voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille

- kanssa yhteistyössä toiminnan, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen luvan:

-saattaa rahankeräyksiä ja arpajaisia

- käsitteleviä osapuolia, kirpputori-ja muita tapahtumia

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- omistaa toimintansa aiheuttaata irtainta ja kiinteää omaisuutta

- tehdä talkootyötä

- solmia sponsorisopimuksia

bottom of page